Polityka prywatności

Jestem administratorem danych osobowych gromadzonych na mojej witrynie. Zależy mi, aby każdy użytkownik wiedział, w jaki sposób pozyskuję jego dane i jak może chronić swoją prywatność.

1. Nie udostępniam oraz nie sprzedaję danych osobowych osobom trzecim.

2. Stale sprawdzam zgodność ich przetwarzania z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

3. Dane osobowe gromadzone na mojej witrynie przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika w następujący sposób:

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz: polityka plików “cookies”].

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

5. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

6. Zastrzegam sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój mojej witryny internetowej. O wszelkich zmianach będę informować w sposób widoczny i zrozumiały.

7. Na mojej witrynie mogą znajdować się linki do innych stron internetowych. Nie mogę ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na innych stronach. Zachęcam, by zapoznać się z ich polityką prywatności po przejściu na te strony.

8. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jestem do dyspozycji – moje dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.