Treningi online

  1. Każdy uczestnik zajęć online ma obowiązek zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu i go przestrzegać. Korzystanie z usług Dzień Dobry Pilates online oznacza akceptację regulaminu.
  2. Klient decydujący się na udział w zajęciach online oświadcza, że nie ma przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
  3. Jeżeli istnieją powody, dla których klient nie powinien wykonywać samodzielnego treningu w warunkach domowych, powinien najpierw skonsultować się z prowadzącym zajęcia przed wykupieniem sesji online.
  4. Wszystkie zajęcia grupowe trwają 45 minut, a zajęcia indywidualne oraz w parach – 60minut.
  5. Treningi online prowadzone są za pośrednictwem elektronicznych platform bądź mediów społecznościowych. Klient wyrażający chęć udziału w takich zajęciach zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego zaplecza sprzętowego (komputer z kamerą, telefon, Internet) oraz potrzebnej do tego celu aplikacji/programu.
  6. Płatność za zajęcia grupowe online dokonywana jest w systemie tygodniowym, z góry, przelewem na konto bankowe podane na stronie dziendobrypilates.pl. Płatność za zajęcia indywidualne oraz w parach dokonywana jest po indywidualnym uzgodnieniu z prowadzącym, również przelewem na podane konto bankowe.
  7. Za opłacone zajęcia, w których klient nie uczestniczył nie przysługuje zwrot – w zamian klient otrzymuje dostęp do nagrania treningu online, z którego będzie mógł skorzystać przez kolejne 48 godzin.
  8. Zajęcia grupowe mogą zostać odwołane, jeśli na dany termin zgłosi się mniej niż 3 osoby.
  9. W wypadku nagłego odwołania zajęć z winy prowadzącego, zajęcia zostaną przesunięte na inny termin, dostosowany do możliwości uczestników.
  10. Dzień Dobry Pilates zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku i cenniku treningów online.